Komisje Rady Miejskiej


Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Zakres działania:

Opiniowanie projektów uchwał, ich założeń, wniosków oraz analiza materiałów związanych głównie z problematyką dotyczącą:

  • ładu, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwa w gminie
  • działań Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
  • obrony cywilnej
  • repatriacji
  • zezwoleń na przewóz osób taksówką
  • i innych wynikających z bieżących potrzeb gminy.

skład: 5 radnych
Przewodniczący(a) komisji   Rohnka Mateusz
Wiceprzewodniczący(a) komisji   Brodniewicz Maria
   Baranowski Zdzisław
   Kohut Roman
   Sobik Maria

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń