Komisje Rady Miejskiej


Komisja Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres działania:

Opiniowanie projektów uchwał, ich założeń, wniosków oraz analiza materiałów związanych głównie z problematyką dotyczącą:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 • dróg, komunikacji i środków łączności
 • budownictwa i inwestycji gminnych
 • gospodarki mieniem komunalnym, zbywania i nabywania nieruchomości gminnych
 • ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i odpadów stałych
 • gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami
 • ochrony terenów rolnych i leśnych
 • i innych wynikających z bieżących potrzeb gminy.
skład: 14 radnych
Przewodniczący(a) komisji   Idasiak Irena
Wiceprzewodniczący(a) komisji   Szwarc Mirosław
   Baranowski Zdzisław
   Bieniek Maciej
   Bocek Lucyna
   Dedio Rajmund
   Drózd Ryszard
   Krużołek Jacek
   Michalak Tomasz
   Papkala Teresa
   Pomper Franciszek
   Rohnka Mateusz
   Romańska Halina
   Szyndler Monika

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń