Rodzina 500+


 

Komu przysługuje świadczenie?

Rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka w wieku do 18 roku życia:

 • na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie niezależnie od dochodu
 • na pierwsze lub jedyne dziecko: po spełnieniu kryterium dochodowego, wynoszącego 800 zł netto dochodu na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Gdzie pobrać wniosek o przyznanie świadczenia?

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie: ul. Morcinka 18 w godzinach urzędowania 
 • ze strony www.skoczow.pl lub www.ops.skoczow.pl
 • wnioski można pobierać od 15 marca 2016 r.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 • wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie (ul. Morcinka 18) w godzinach urzędowania

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

 • w przypadku wniosków złożonych w dniach 1.04-1.07.2016 świadczenie będzie przyznane na okres od kwietnia do września 2017 r. (ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia)
 • w przypadku wniosków złożonych po 1.07.2016 będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek
 • w kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Jaki będzie sposób wypłaty świadczeń?

 • jeśli wniosek zostanie złożony w okresie 1.04-1.07.2016, rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.
 • w początkowej fazie wdrażania programu samorząd będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę środków finansowych
 • świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Czy wysokość dochodu ma znaczenie dla przyznania świadczenia?

 • tylko w przypadku jedynego lub pierwszego dziecka w rodzinie
 • do wniosku należy wtedy dołączyć ustalone przez ustawodawcę dokumenty, dostępne do pobrania razem z wnioskiem.

Czy Program Rodzina 500+ ma wpływ na prawo do otrzymywania innych świadczeń?

 • Nie, świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów czy dodatku do czynszu.

Więcej informacji:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Morcinka 18,
tel. 33 853 34 52 wew. 215, 216 lub 33 858 48 09 wew. 215, 216,
www.ops.skoczow.pl
www.mpips.gov.pl
.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń