Rodzina 500+


 

Komu przysługuje świadczenie?

Rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka w wieku do 18 roku życia:

 • na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie niezależnie od dochodu
 • na pierwsze lub jedyne dziecko: po spełnieniu kryterium dochodowego, wynoszącego 800 zł netto dochodu na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 

Gdzie pobrać wniosek o przyznanie świadczenia?

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 • wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 r. jednak w formie elektronicznej już od 1 lipca 2018 r.
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie (ul. Morcinka 18) w godzinach urzędowania

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

 • świadczenie jest przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Jaki będzie sposób wypłaty świadczeń?

 • Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.
 • Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
 • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
 • Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 • Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.


Czy wysokość dochodu ma znaczenie dla przyznania świadczenia?

 • tylko w przypadku jedynego lub pierwszego dziecka w rodzinie
 • do wniosku należy wtedy dołączyć ustalone przez ustawodawcę dokumenty, dostępne do pobrania razem z wnioskiem.

Czy Program Rodzina 500+ ma wpływ na prawo do otrzymywania innych świadczeń?

 • Nie, świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów czy dodatku do czynszu.

Więcej informacji:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Morcinka 18,
tel. 33 853 34 52 lub 33 858 48 09
www.ops.skoczow.pl

Poniżej znajduje się link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dokładnym opisem wniosków oraz okresów ich składania.

Wzory obowiązujących wniosków:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń