Konsultacje społeczne inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w Gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia”


Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w Gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia”

 

31 października 2016 r. rozpoczną się konsultacje społeczne inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w Gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia”.

Konsultacje prowadzone będą w formie elektronicznej i papierowej przy pomocy formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.skoczow.pl oraz w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

 

Konsultacje trwać będą do 10 listopada 2016 r. Planowana do realizacji inwestycja obejmuje przebudowę budynku obecnego przedszkola w sołectwie Pierściec w Gminie Skoczów. Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół przedszkola (m.in. budowę placu zabaw).

 

Prace budowlane obejmują m.in. roboty ziemne, konstrukcyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego dachu. Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej. W wyniku projektu wzrośnie liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w Pierśćcu z 44 do 75. Istniejący budynek przedszkola na planie prostokąta z dobudowanym tarasem znajduje się przy ul. Skoczowskiej 73 w Pierśćcu. W budynku mieszczą się dwie sale przedszkolne, sekretariat, węzeł sanitarny dla dzieci oraz zaplecze kuchenne. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy w konstrukcji płyt korytkowych, kryty papą. Budynek ocieplony styropianem o gr. 10cm. Wejście do przedszkola zlokalizowane od strony ul. Skoczowskiej. Piwnica przeznaczona

jest na kotłownię oraz magazyny.

Prace budowlane mają na celu rozbudowę budynku przedszkola. Projekt zakłada wykonanie 3 sal dla dzieci przedszkolnych wraz z zapleczami sanitarnymi przy salkach, pomieszczeniem dla logopedy oraz pozostałymi pomieszczeniami związanymi z funkcjonalnością przedszkola (m.in. pokojem nauczycielskim, wc i pomieszczeniem socjalnym dla personelu, zapleczem kuchennym). Główne wejście do budynku projektuje się od strony południowej. Budynek projektuje się jako parterowy z dachem krytym papą o kącie nachylenia 3 stopnie. Dodatkowe wejście do budynku projektuje się od strony podwórka.

 

Gmina Skoczów będzie ubiegała się o dofinansowanie dla niniejszego projektu w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-081/16 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń