Nie palmy śmieci, nie trujmy siebie i innych!


Wraz z nastaniem jesiennych chłodów rozpoczyna się okres grzewczy. Pamiętajmy, że piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. Paląc śmieci w piecach domowych, trujemy siebie i swoich sąsiadów.

Pomimo zorganizowanego systemu odbierania odpadów komunalnych z posesji, niektórzy mieszkańcy uczynili śmieci głównym materiałem opałowym. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, ze zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe z powodu ogromnej ilości dymu i pyłu w powietrzu – informuje Janusz Międzybrodzki, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie. – Chcąc ograniczyć skalę tego „palącego” problemu, chcemy przypomnieć mieszkańcom o zagrożeniach, związanych z paleniem śmieci – dodaje.

Przypominamy, że spalanie odpadów w warunkach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze, co powoduje wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych, które negatywnie wpływają na ludzi i środowisko naturalne. Gdy spalasz śmieci w domowym piecu, zanieczyszczenia uwalniane są do powietrza na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości w której spalane są śmieci.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są zanieczyszczenia, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawiać się dopiero po kilkunastu latach. Spalanie śmieci powoduje zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci, gdzie zastosowane są specjalistyczne filtry.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić się do zatrucia, jak również do pożaru.

Zanim wrzucisz śmieci do pieca, pomyśl o swoim zdrowiu, a przede wszystkim o zdrowiu tych wszystkich, w tym dzieci, których zdrowie może ucierpieć właśnie przez ciebie. 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń