Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Skoczów


 

Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Skoczów

 

Wartość projektu: 411.673,16 zł

Wartość dofinansowania: 336.388,36 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 
 

Zakończyła się realizacja projektu pn. "Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Skoczów". To projekt, na który gmina Skoczów otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

Przedmiotem projektu było przygotowanie i uruchomienie w najbardziej uczęszczanych miejscach gminy punktów nieograniczonego dostępu do internetu. Efektem projektu jest utworzenie 11 infokiosków, 3 telecentrów wyposażonych w komputery oraz 7 hotspotów z nieodpłatnym, całodobowym dostępem do internetu. Publiczne punkty dostępu do internetu umożliwią mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gminę szeroki dostęp do informacji, m.in. serwisów o charakterze lokalnym i regionalnym.

Publiczne punkty dostępu do internetu znajdują się: w Bibliotece Miejskiej przy ul. Mickiewicza 9, w budynku poczty przy ul. Mickiewicza, w budynku Krytej Pływalni Delfin oraz Ośrodku Pomocy Społecznej, ARTadresie przy Rynku, w budynku Urzędu Miejskiego, w Szkole Podstawowej przy ul. Osiedlowej oraz w Gimnazjum nr 2 przy ul. Bielskiej.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zapobiegania zjawisku wykluczenia cyfrowego, częściowej likwidacji barier technologicznych, wzrostu dostępności internetu dla szerokich kręgów społecznych, podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń