Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska


Logotypy


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie
wartość projektu: 5.423.438,64 zł
wartość dofinansowania: 3.959.652,55zł
Gmina Skoczów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rop.silesia-region.pl

 

Kolejny projekt przygotowany przez gminę Skoczów otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. To wniosek „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska”, który jako jedyny z projektów zgłoszonych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 był gotowy do realizacji już w roku 2008. Dlatego też został złożony jako pierwszy. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Został oceniony bardzo wysoko uzyskując 37,80 na 40 punktów. Inwestycja ma kosztować 5.423.438,64 zł, z czego 3.959.652,55 zł ma pochodzić z funduszy UE. Aktualnie gmina Skoczów oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa do sytuacji powstałej po przebudowaniu DK 1 na drogę ekspresową S1 Bielsko-Biała – Cieszyn. Utworzenie ciągu komunikacyjnego ul. Górny Bór – ul. Ciężarowa – ul. Wiślańska – włączenie do ruchu na DK 81 (Katowice – Wisła) pozwoli na eliminację ruchu samochodów ciężarowych i dodatkowego ruchu osobowego z centrum Skoczowa. Inwestycja obejmie przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska na długości 1327,15 m wraz z budową odwodnienia, przebudową kolidującego uzbrojenia terenu i oświetlenia. Efektem projektowanej inwestycji będzie m.in. poprawa funkcjonalności układu drogowego w mieście, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz skrócenie czasu przejazdu.

***
Umowa pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego z Burmistrzem Skoczowa została podpisana w 2009 roku. W rozstrzygniętym pod koniec października przetargu wybrano ofertę konsorcjum składającego się z firm Roboty Budowlane Inżynierskie „SATBUD” z Gilowic oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDAR” z Żywca. Została już podpisana umowa na realizację robót i wykonawcy przekazano plac budowy.

***

Aktualnie na ulicy Ciężarowej i Wiślańskiej wykonawca prowadzi prace związane z położeniem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem ulicy. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu na czas inwestycji. Ulica nie będzie całkowicie zamykana choć utrudnienia oczywiście będą. Ruch będzie odbywał się odcinkami wahadłowo regulowany przez sygnalizację świetlną. Cała zostanie zamknięta tylko podczas układania ostatniej warstwy asfaltu jednak te utrudnienia nie potrwają zbyt długo.


***


Ostatecznie wartość projektu zamknęła się kwotą 4.404.067,03 zł. Dofinansowanie wyniosło 3.330.084,49 zł. Przebudowa prowadzona była przez rok. Została zakonczona w październiku 2010 r.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń