Budowa przedszkola publicznego w Ochabach


 

Logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Budowa przedszkola publicznego w Ochabach w gminie Skoczów
wartość projektu: 3.116.815,33 zł
wartość dofinansowania: 2.649.293,03zł
Gmina Skoczów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plGmina Skoczów otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na projekt "Budowa przedszkola publicznego w Ochabach". Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 3.116.815,33 zł z czego gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.649.293,03 zł (85%). Są to pierwsze europejskie pieniądze jakie pozyskała gmina na projekt inwestycyjny. Do konkursu w ramach działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski na łączą kwotę dofinansowania w wysokości 816.813,265,34 zł. Dla gmin do 50 tysięcy mieszkańców dostępna była alokacja w wysokości 34 833 920 zł. Gminy te złożyły w sumie 142 poprawne merytorycznie projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 482 miliony złotych, czyli prawie czternastokrotnie przewyższająca dostępne środki. Dofinansowanie otrzymało tylko 11 projektów z czego dwóm ostatnim obniżono dofinansowanie. Wniosek gminy Skoczów znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej i otrzymał 39,15 punktów (na 40 możliwych). Budynek przedszkola w Ochabach będzie się składał z czterech prostych brył wyznaczających różne funkcje w obiekcie: administracyjną, gastronomiczną, dydaktyczną oraz łączącą wszystkie funkcje, czyli hall. Bryła wewnętrzna w kształcie kwadratu (hall) będzie piętrowa z dachem czterospadowym. Pozostałe bryły będą parterowe z płaskim dachem, pokryte zielenią ekstensywną. Budynek będzie posiadał oddzielne wejścia do każdego segmentu. Na parterze w części dydaktycznej znajdą się trzy sale zajęć grupowych (zaprojektowane dla 24-osobowych grup), każda posiadać będzie łazienkę dla dzieci. Z sal wychodzić będzie się na wspólny taras i dalej na plac zabaw. Na piętrze budynku znajdzie się czwarta sala zajęć grupowych, która dodatkowo ze względu na wielkość i ergonomię będzie służyła do zajęć ruchowych oraz organizacji imprez okolicznościowych z udziałem przedszkolaków, spotkań z rodzicami itp. oraz toaleta. W części administracyjnej budynku zostaną zlokalizowane: gabinet dyrektora, lekarski, pomieszczenie socjalne, kotłownia i magazyn gospodarczy, które będą dostępne z zewnątrz. W części gastronomicznej znajdą się m.in.: kuchnia ze zmywalnią, pomieszczenie magazynowe kuchni. W hallu będzie mieściła się szatnia. Ze względów przeciwpożarowych zostanie wydzielona klatka schodowa na piętro, która posiadać będzie wyjście na zewnątrz. Za planowanym budynkiem projektuje się taras i plac zabaw z pięknym widokiem. Zaprojektowano również zadaszenie tarasu i osłonę sal przed zbytnim nasłonecznieniem. Wokół budynku zaprojektowano chodnik o szerokości 1,2 m. Wzdłuż granicy działki wykonane zostanie ogrodzenie. W projekcie zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne zapewniające między innymi energooszczędność obiektu. Budynek przedszkola zostanie wyposażony w instalację solarną służącą do podgrzewania wody która składać się będzie z 15 kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu od strony południowej. Jednym z istotnych aspektów projektu jest likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie przedszkola do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych ruchowo. 

*****

 

Rozpoczęła się budowa przedszkola w Ochabach. Umowa pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Burmistrzem Skoczowa została podpisana 10 lipca. Rozstrzygnięty został również przetarg na realizację tej inwestycji. Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa FABER Sp z. o.o. z Górek Wielkich. W tej chwili w Ochabach prowadzone są prace przygotowawcze, czyli organizacja placu budowy, karczowanie terenu i roboty ziemne. (12.08.2009 r.)

*****

 

W środę, 14 października na terenie budowy przedszkola publicznego w Ochabach w obecności zaproszonych gości wmurowano akt erekcyjny. W uroczystości uczestniczyli m.in. senator Sławomir Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Karol Węglarzy, starosta cieszyński Czesław Gluza, burmistrz Skoczowa Janina Żagan, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Jan Krużołek, radni powiatowi oraz radni gminy Skoczów, projektanci, przedstawiciele wykonawcy oraz mieszkańcy Ochab.
W fundamentach przedszkola spoczął dokument o następującej treści: "Akt Erekcyjny budowy Przedszkola Publicznego w Ochabach sporządzony 14 października A.D. 2009. Inwestorem przedsięwzięcia jest gmina Skoczów, gdy wojewodą śląskim jest pan Zygmunt Łukaszczyk, marszałkiem województwa jest pan Bogusław Piotr Śmigielski, starostą powiatu cieszyńskiego pan Czesław Gluza, burmistrzem Skoczowa jest pani Janina Żagan, sołtysem wsi Ochaby pan Maciej Bieniek. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projektantem przedsięwzięcia jest Pracownia Architektury i Grafiki "top PROJECT" z Rybnika. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Faber. Nadzór budowlany z ramienia gminy Skoczów prowadzi Wydział Inwestycji i Rozwoju. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skonstruował Wydział Funduszy Europejskich, Promocji i Informacji. Przedsięwzięcie podjęto w celu zapewnienia dzieciom mieszkańcom gminy Skoczów, w szczególności wsi Ochaby, właściwych warunków do edukacji przedszkolnej, poprzez realizację w gminnym, spełniającym wszelkie standardy budynku przedszkolnym. Termin zakończenia budowy: lipiec 2010". Podpisały go wszystkie zaproszone osoby, a wmurowania dokonali: burmistrz Skoczowa Janina Żagan i sołtys Ochab Maciej Bieniek

                                  *****

Powoli dobiega końca inwestycja pn. "Budowa przedszkola publicznego w Ochabach". Obecnie na budowie prowadzone są prace posadzkarskie w kuchni i sanitariatach. Kontynuowane są roboty na placu zabaw od strony południowej. Wykonawca przystąpił do układania ostatecznej warstwy tynku ozdobnego od strony północnej. Zapewnia, że roboty na dachu będą prowadzone, wcześnie nieustannie padający deszcz wymusił przestój. Do wykonania pozostało oświetlenie i biały montaż. Położone zostaną wykładziny podłogowe w salach dydaktycznych. Końcem lipca upływa termin zakończenia prac.

Dzieci będą mogły z niego korzystać od września. W nowym budynku zostanie stworzony oddział integracyjny. W przedszkolu są miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Budynek jest przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

                                                      ***

Wstęga została przecięta, a tym samym ochabskie przedszkole uroczyście otwarte. 11 października przedszkolaki wraz z zaproszonymi gośćmi świętowały powstanie najnowocześniejszego przedszkola w powiecie cieszyńskim – Przedszkola Publicznego w Ochabach.

 Na uroczystość przybyło wielu gości na czele z europosłanką Małgorzatą Handzlik, posłanką Bożeną Kotkowska, posłami: Tadeuszem Kopciem i Stanisławem Szwedem. Nie zabrakło również starosty cieszyńskiego Czesława Gluzy, radnego sejmiku wojewódzkiego Alfreda Brudnego, radnych powiatowych i miejskich. – Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj gościć. Jestem dumna, że z wykorzystaniem funduszy unijnych udało się wybudować tak piękne przedszkole. Życzę, aby w gminie Skoczów powstało jeszcze więcej takich obiektów, a osoby tutaj pracujące czerpały wiele satysfakcji z pracy z najmłodszymi. Dzieci, niech cieszą się z cudownych chwil spędzonych w tym pięknym, kolorowym przedszkolu – powiedziała europosłanka Małgorzata Handzlik.

Przedszkole w Ochabach powstało dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Ostatecznie budowa kosztowała 2.810.997,11 zł. Gmina Skoczów na realizację tego projektu otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 2.389.347,54 zł.

 W nowoczesnym budynku już od września tętni życie. Dzieci bawią się i uczą w przestrzennych, kolorowych pomieszczeniach. Niektóre pamiętają jeszcze, jak w zeszłym roku korzystały z ciasnej sali i małych łazienek. Dla nich marzenie o nowoczesnym przedszkolu spełniło się, dlatego też podczas uroczystego otwarcia maluchy wypuściły w niebo balony – symbol marzeń, które jeszcze czekają na spełnienie i radości z nowego przedszkola. Przedszkolaki otrzymały z rąk burmistrza Skoczowa nożyczki i samodzielnie przecięły wstęgę. 

Dzieci przygotowały również program artystyczny, który w skrócie przedstawiał całą historię ochabskiego przedszkola. Na twarzach zgromadzonych gości malowały się uśmiechy.  – Bardzo się cieszę, że tak wspaniałe nowoczesne przedszkole mamy w naszej gminie. Drogie dzieci jak promienie słońca padają codziennie z sufitu waszej sali, tak i wy jesteście cudownym słoneczkami, które napełniają tą przestrzeń i kolorowe ściany życiem – stwierdziła po występie maluchów burmistrz Skoczowa, Janina Żagan.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń