Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – w starym kinie


 

Logotypy

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – w starym kinie

Gmina Skoczów

 
Wartość projektu: 3.100.000 zł


Wartość dofinansowania: 2.099.907,09 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 

 

Gmina Skoczów otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na projekt Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – w starym kinie”. Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 3.100.000zł z czego gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.099.907,09zł (69,18%).

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego budynku, w którym obecnie mieści się kino „Teatr Elektryczny” w gminie Skoczów na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”. W jej wyniku powstanie sala widowiskowa (dotychczasowa funkcja sali kinowej zostanie zachowana). Poddasze budynku zostanie zaadaptowane na sale warsztatowe i galerię. Projekt przewiduje również zakup niezbędnego wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Budynek zostanie wyposażony w instalację solarną. Istotnym aspektem projektu jest likwidacja barier architektonicznych. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem infrastruktury kultury w regionie. Jego realizacja pozwoli na podniesienie jakości oferty kulturalnej, poprawi jej dostępność zwiększając atrakcyjność turystyczną gminy, regionu i województwa.

  *******

 

22 sierpnia 2012 roku aneksem nr 2 do umowy kwota dofinansowania została podniesiona do wysokości 2 580 111,35 zł ( 85%).

  *******

14 września 2013 r. w wyremontowanym budynku Teatru Elektrycznego w Skoczowie odbyło się spotkanie kończące projekt „Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury w starym kinie”. Wartość projektu po przetargach wyniosła 2.740.781,39 zł, a wartość dofinansowania: 2.254.192,93 zł.
Dzięki realizacji projektu zwiększy się atrakcyjność kulturalna i turystyczna gminy i całego regionu, a Miejskie Centrum Kultury znacząco wzbogaci swoją ofertę. W ten sposób zrealizowany zostanie cel projektu – rozwój infrastruktury kultury gminy Skoczów, zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym. Wpłynie to na zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego.
Przed rozpoczęciem uroczystości na nowym ekranie kinowym został pokazany promocyjny film o Skoczowie i prezentacja zatytułowana „Historia skoczowskiego kina”, zawierająca zdjęcia przedwojenne, pokazujące budynek hotelu „Pod Białym koniem”, gdzie miały miejsce pierwsze projekcje filmowe, a także archiwalne fotografie Leona Pary, zgromadzone przez Towarzystwo Miłośników Skoczowa. W prezentacji nie zabrakło też fotografii kina po przejęciu go przed Miejski Dom Kultury, kiedy to zaczęło pełnić szersze funkcje – m.in. koncertowe, czy wystawiennicze. Była też okazją do prześledzenia krok po kroku kolejnych etapów remontu obiektu.
Chwilę później sceniczna kurtyna, stanowiąca nowość w Teatrze Elektrycznym, rozsunęła się i oczom zgromadzonej publiczności ukazał się siedzący w fotelu, jak niegdyś w słynnym programie telewizyjnym historyk kina i dziennikarz - Stanisław Janicki. Przywitano go oklaskami, a następnie wysłuchano ciekawych historii, związanych nie tylko ze skoczowskim przybytkiem X muzy. Tuż po tym wystąpieniu burmistrz Skoczowa Janina Żagan przywitała wszystkich gości, wśród których jako pierwszy zabrał głos premier Jerzy Buzek.
Po części oficjalnej wyświetlono najstarszy film nakręcony w Skoczowie, odnaleziony przy okazji przygotowań do całorocznych obchodów jubileuszowych OSP – jej 140-lecia. Na taśmie filmowej, pochodzącej z lat 30-tych, zarejestrowano uroczystości, w których biorą udział strażacy, widać m.in. starą skoczowską remizę strażacką, ogrodzenie synagogi, czy też restaurację pana Gałgonka, usytuowaną na rynku u wylotu ul. Cieszyńskiej.  Kolejną projekcję stanowił obraz pt.: „Krótka historiaf ilmu”, opowiadający o możliwościach technicznych, jakie były wykorzystywane w kinematografii światowej w dawnych latach aż do chwili obecnej.
Na zakończenie sobotniej uroczystości wystąpił zespół „Krzak”, a wraz z nim gościnnie najlepszy polski basista – Krzysztof Ścierański.

  *******

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym folderem pt.: "Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury - w starym kinie".  Do pobrania z załącznika.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń