Promocja sołectw gminy Skoczów - skład i druk publikacji o sołectwach gminy Skoczów


Publikacja "Sołectwa gminy Skoczów" została wydana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Promocja sołectw gminy Skoczów – skład i druk publikacji o sołectwach gminy Skoczów" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedstawia specyfikę poszczególnych sołectw gminy Skoczów, działalność mieszkańców w różnego rodzaju organizacjach oraz charakterystykę i opis oraz historię poszczególnych wsi.

Publikacja została wydana w nakładzie 1500 egzemplarzy.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń