Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce - etap I


W ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina Skoczów złożyła projekt do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wniosek o dofinansowanie przygotowany został dla zadania polegającego na stworzeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do budynków i pompownią w sołectwie Kiczyce – etap I. Nabór wniosków trwał od 18 maja do 16 lipca 2009 r.

4 lutego 2010 Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę operacji w ramach ww. działania. Na liście zakwalifikowanych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znalazło się 87 projektów, a wśród nich projekt gminy Skoczów: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce – etap I”. To inwestycja o wartości 8.676.979,86 zł (przed przetargiem), na którą gmina uzyskała 3.236.846 zł dofinansowania. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość inwestycji zamyka się kwotą 4.248.676,14 zł, a dofinansowanie wyniesie 1.608.249 zł.

Alokacja środków w ramach konkursu dla zakresu gospodarki wodno-ściekowej wynosi 242.348.381,89, natomiast łączna kwota dofinansowania wszystkich wniosków znajdujących się na zatwierdzonej liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania wynosi 221.910.723,00 zł.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń