Promowanie gminy Skoczów poprzez wykonanie profesjonalnego filmu reklamowego oraz przygotowanie spotkania promocyjnego


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakończyła się realizacja projektu „Promowanie gminy Skoczów poprzez wykonanie profesjonalnego filmu reklamowego oraz przygotowanie spotkania promocyjnego” zrealizowanego w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Film rozpoczyna wstęp z najciekawszymi ujęciami miejsc reprezentatywnych dla gminy Skoczów. Widz ogląda atrakcje Skoczowa oczami turystów, którzy odwiedzają miejsca kultu religijnego, muzea, obiekty sportowe, restauracje, gospodarstwo agroturystyczne.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń