Śladami legend o św. Wojciechu i św. Janie Sarkandrze


Śladami legend o św. Wojciechu  i św. Janie Sarkandrze

 

Trwa realizacja projektu ze słowacką gminą Radol’a (k/ Żyliny). Głównym jego celem jest przybliżenie legend o obu świętych, aby umożliwić wszystkim odwiedzającym partnerskie gminy, poznanie dawnej histrorii i utworzenie nowych możliwości połączenia terenów transgranicznych dla rozwoju turystyki i zacieśnienie wzajemnych stosunków słowacko-polskich w formie wspólnych działań.
Współpraca z gminą Radol’a  zainicjowana została przez sołectwo Ochaby.
W ramach projektu wydana zostanie m. in. wspólna publikacja (w języku: słowackim, angielskim i polskim), która będzie opisywać legendy i fakty dotyczące życia św. Wojciecha i jego wychowawcy Radla (stąd wywodzi się nazwa gminy – Radol’a), a ze strony polskiej - św. Jana Sarkandra. Ponadto wykonane zostaną materiały promocyjne, ścieżka edukacyjno-historiczna w Radoli oraz 3 spotkania wraz z seminarium podsumowujacym projekt, które przybliżyć ma legendy o obu świętych.

 

Wydział Funduszy Europejskich,
Promocji i Informacji

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń