I ty możesz zostać biznesmenem w gminie Skoczów


"I ty możesz zostać biznesmenem w gminie Skoczów" to kolejny projekt, na który gmina Skoczów uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Jest to projekt o wartości 48.670 zł. Jego celem głównym jest wyposażenie 16 kobiet i 14 mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Skoczów w umiejętności pozwalające na otworzenie własnej firmy, prowadzenie jej, pozyskiwanie środków na działalność oraz stworzenie biznesplanu. Dzięki temu uczestnicy projektu podniosą swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, wzrośnie ich pewność siebie i wiara we własne możliwości.

Realizacja projektu rozpocznie się w marcu. W projekcie uczestniczyć będzie 30 bezrobotnych osób (16 kobiet i 14 mężczyzn), w tym 15 osób z terenów wiejskich. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zajęć dla dwóch grup po 15 osób każda. Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-społecznych, dzięki którym uczestnicy lepiej się poznają. Zadaniem warsztatów będzie także zaktywizowanie uczestników projektu, podniesienie ich wiary we własne możliwości. Następnie uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu „Pomysł na własny biznes”, podczas którego poznają najważniejsze zagadnienia związane z założeniem własnej firmy. Będą to informacje dotyczące załatwiania spraw urzędowych, kosztach i ulgach związanych z uruchomieniem firmy. Kolejne szkolenie zostanie poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego zadaniem będzie nauczenie uczestników jak prowadzić firmę. Wśród poruszanych tematów można wymienić finanse, podatki, rekrutację pracowników oraz prawne formy zatrudnienia. Trzecie ze szkoleń obejmować będzie zagadnienia pozyskiwania środków na założenie i prowadzenie własnej firmy. W projekcie zaplanowano także grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą ekonomicznym, który pomoże każdemu z uczestników stworzyć biznesplan.Całość szkolenia obejmuje około 140 godzin zajęć oraz 90 godzin doradztwa. Projekt będzie realizowany przez 6 miesięcy.

***

Dobiegła końca realizacja projektu „I ty możesz zostać biznesmenem w gminie Skoczów”dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Ostatecznie koszt projektu zamknął się kwotą 47.554,80 zł. Jego głównym celem było wyposażenie bezrobotnych mieszkańców gminy Skoczów w umiejętności pozwalające na otworzenie własnej firmy, prowadzenie jej, pozyskiwanie środków na działalność oraz stworzenie biznesplanu.

- Podczas szkoleń, które rozpoczęły się w kwietniu wiele się nauczyłem. Zaoszczędziło mi to mnóstwo czasu, który musiałbym poświęcić na samodzielne zapoznawanie się z ogromna ilością dokumentów i przepisów. Dzisiaj już wiem, co zrobić, aby założyć firmę. Podczas kursu stworzyłem również własny biznesplan – mówi Mariusz Kluszczyński, jeden z uczestników kursu.

W ramach projektu 30 bezrobotnych mieszkańców gminy uczestniczyło w warsztatach psychologiczno-społecznych oraz szkoleniach, podczas których poznali najważniejsze zagadnienia związane z założeniem własnej firmy, nauczyli się jak ją prowadzić oraz jak pozyskiwać środki na jej założenie. W ramach projektu odbyły się również grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą ekonomicznym, dzięki którym każdy z uczestników kursu stworzył własny biznesplan.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń