Edukacja szansą na sukces


W okresie od 01.04.2013r. do 31.10.2013r. w gminie Skoczów realizowany będzie projekt pn. „EDUKACJA SZANSĄ NA SUKCES”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt złożony został w konkursie w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5. Oddolne inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich. Na jego realizację przyznano dofinansowanie w wysokości 46 658,50 zł.
Celem projektu jest kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych – 10. kobiet i czterech mężczyzn z terenu gminy Skoczów poprzez rozwijanie potrzeby samokształcenia i samorealizacji oraz podniesienie samooceny wśród osób niepełnosprawnych.
W projekcie zaplanowano szkolenie z podstaw obsługi komputera i szkolenie z obsługi kas fiskalnych. W ramach reintegracji społeczno-zawodowej przewidziano warsztaty taneczne, których celem będzie wzrost sprawności fizycznej i poczucia własnej atrakcyjności.
Podczas całego projektu jego uczestnicy będą mogli liczyć na pomoc psychologa, który poprowadzi indywidualne i grupowe warsztaty psychologiczno-społeczne oraz doradcę zawodowego, który pomoże określić drogę zawodową, przybliży techniki poszukiwania pracy i rozwoju osobistego. W ramach poradnictwa zawodowego zorganizowany zostanie wyjazd na targi pracy do Bielska-Białej.
Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby w wieku 18-64 lat. zamieszkałe na terenie gminy Skoczów oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu:
- Rynek 17a w Skoczowie (wejście od ul. Garbarskiej),
- pod numerem telefonu: 33 853 38 54 wew. 141, osoba do kontaktu Agata Tomica,
- adres e-mail: agata.tomica@um.skoczow.pl

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń