Harbutowice


Harbutowice

Liczba zameldowanych:  883 (stan na 25.03.2016)

Powierzchnia sołectwa:  177 ha

Sołtys
Halina Romańska

Harbutowice
ul. Zachodnia 32
43-430 Skoczów
tel. kontaktowy: 500 752 755

 
Skład Rady Sołeckiej:
  Mirosław Tomiczek
Mirosław Nowak
Małgorzata Nowak-Goliasz
Elżbieta Targosz
Ewa Greń

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń