Sprawozdanie z konsultacji


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU LOKLANEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI MIASTA SKOCZOWA NA LATA 2016-2023

 

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023 trwały od 1 do 18 lipca 2016 r. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych LPR zamieszczono:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie www.skoczow.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skoczowie

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skoczowie.

Do udziału w konsultacjach społecznych zostały również zaproszone organizacje pozarządowe. Przez cały okres konsultacji można było zapoznać się z dokumentami na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, jak również osobiście w Urzędzie Miejskim w Skoczowie oraz wnieść uwagi na załączonych formularzach. W trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń