c
e
zima05
f
zima06
zima06
zima08
http://www.mzo.skoczow.pl2
CZ | DE | EN

Kabaret Neo-Nówka wystąpił w Skoczowie. Pielgrzymka do miejsc śmiesznych – program kabaretowy, zabrała widzów w podróż pełną uśmiechu i zabawy. 

 

więcej

W czwartek, 4 grudnia 2014 o godz. 17.00 w skoczowskim ARTadresie odbyło się rozstrzygnięcie I edycji konkursu "Rok z rękodziełem".

więcej

W piątek, 5 grudnia odbyła się II Sesja Rady Miejskiej Skoczowa. Najważniejszym punktem obrad było uroczyste złożenie ślubowania przez Pana Mirosława Sitko, który został nowym Burmistrzem Skoczowa.

więcej

Odbyło się już pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Skoczowa  VII kadencji. Podczas pierwszych obrad radni złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego Rady Miejskiej. Został nim Rajmund Dedio.

więcej

    Burmistrz Miasta Skoczowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów, realizowanych w trybie w/w ustawy w roku 2015. Zgłoszenia w formie wypełnionych i podpisanych formularzy należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie (Rynek 1, 43-430 Skoczów) do dnia 19 grudnia 2014 r (do godz.14).

więcej